terre
Tedavi
Nasıl uygulanır?
19 Şubat 2006


Åžikayetin hikayesini aldıktan sonra Kiropratikçi hastayı bir
doktorunkine çok benzer bir şekilde muayene etmekte, fakat özellikle sinir sistemi ve omurgaya, duruş ve kas dengesizliklerine ve hassas olan bölgelere önem vermektedir.

Diğer modern teşhis yöntemlerini de belki kullanacak olan
Kiropratikçi muhtemelen ilgili bölgelerin röntgen filmlerini çekecektir.

Tedavinin niteliği tedavisi yapılan duruma göre farklılıklar
göstermektedir. Fakat sıklıkla, ziyaretlerin tekrarlanması, özellikle uzun süren problemlerin tedavisi için gerekmektedir.

Kiropratikçi temelde üç şey yapmaya çalışmaktadır.

1. Duruş bozukluklarını düzeltmek

2. Omurga ve Pelvis eklemlerine mümkün olabildiği ölçüde fonksiyonunuyeniden kazandırmak.

3. Ağrıya veya fonksiyon bozukluklarına yol açan sinir yıpranmalarını ortadan kaldırmak.